Psykisk hälsa

Stress, utmattning och utbrändhet kännetecknar tyvärr vår tid. Vi prioriterar förebyggande folkhälsoarbete med fokus på livskvalitet och färre sjukskrivningar. Psykisk ohälsa ska uppmärksammas och förebyggas oavsett om det är i skolan, på arbetet eller på fritiden.

Läs mer om vår politik för psykisk hälsa under barn, skola och utbildning samt funktionsrätt.

Nyheter på Psykisk hälsa

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter