Funktionsrätt

Mångfalden i samhället skapar lösningar som fungerar för fler. Genom en universell utformning skapas ett samhälle som främjar delaktighet och inkludering. Det leder till ett minskat behov av individuella lösningar. Vi vill se lösningar som bygger på ett mer jämställt och jämlikt samhälle.

Vi vill att Helsingborg deltar i “Tillgänglighetsguiden” för en ökad delaktigheten för personer med funktionsnedsättning, att andelen tillgängliga badplatser ökar och att terrängrullstolar införs i samverkan med Funktionshinderrörelsen i Helsingborg, DHS.

Vi vill korta väntetiden till LSS-boende och att kommunens upphandlingar ställer krav på att bostäderna anpassas efter medborgarnas olika behov. En väg är att starta upp ett utvecklingsarbete där dagens normer granskas för att skapa ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Personer med behov av daglig verksamhet bör ges stöd inför deras val och vi vill att kommunen arbetar för att aktiviteter i lantlig miljö med djur och natur ska finnas med i utbudet. Införande av tillgänglighetscoacher i skolorna är en god möjlighet för att öka elevernas förståelse för personer med funktionsnedsättningar.

Vi vill också se ett ökat samarbete med regionen inom området psykisk hälsa för personer med funktionsnedsättning. Arbetsplatser ska vara anpassade så att personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till introduktion på arbetsmarknaden.

Vi vill

  • korta väntetiden till LSS-boende genom att bygga ikapp och i takt med behovet.
  • att personer som har daglig verksamhet ska ges möjlighet till sysselsättning inom gröna näringar, exempelvis på lantgård.
  • att kommunens upphandlingar ska ställa krav på universell utformning där bostäderna anpassas efter människors olika behov.
  • införa en normkritisk innovationsprocess för att tillvara ta befolkningens behov, tillgänglighet och för att tillvarata perspektiv av sociala och emotionella behov.
  • att anpassning av kommunens arbetsplatser ökar för att personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till introduktion på arbetsmarknaden efter den enskildes förutsättningar.
  • att Helsingborg deltar i kartan “Tillgänglighetsguiden”.
  • öka samarbetet med regionen inom området psykiska hälsa för personer med funktionsnedsättning.
  • öka andelen tillgängliga badplatser och införa terrängrullstolar i samverkan med DHS.
  • Införa tillgänglighetscoacher i skolorna för att eleverna ska få en ökad förståelse för till exempel personer som sitter i rullstol eller har andra funktionsnedsättningar.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter