Höganäs

 

Välkommen till Miljöpartiet de Gröna i Höganäs!

 

Vår paroll är ett HÅLLBART HÖGANÄS

 

Det hållbara Höganäs vilar på tre ben:

1. Ekologisk hållbarhet

2. Social hållbarhet

3. Ekonomisk hållbarhet

 

Vi är mest aktiva på Facebook (se länken nedan) men vi håller på att bygga upp informationen här med motioner och insändare.

LÄNK TILL FACEBOOK

---------------------------------------

Budgetförslag för 2019

Här är vårt förslag till budget för 2019 för Höganäs kommun. 

LÄNK

 

Återigen så lämnar Alliansen ett bristfälligt underlag som budgetunderlag vilket gör det totalt omöjligt för oss att kunna kritiskt granska och komma med bra förslag på hur vi skall finasiera våra förslag. Detta är ytterst allvarligt för demokratin inom kommunen då oppositionen ej kan utläsa från budgeten på vad de olika sakerna faktiskt kostar samt hur utvecklingen ser ut inom kommunen inom många olika områden.

 

Delar av styrelsen i Miljöpartiet i Höganäs
Våra prioriteringar

Grön ekonomi.

En hållbar ekonomi är viktigt för Höganäs kommun. Här berättar vi om våra förslag till omställningen

Ekologisk mat.

Vi vill öka andelen ekologisk mat inom Höganäs kommun. Läs mer om hur här

Medborgardialog.

Här hittar du våra förslag om hur vi vill öka medborgaredialogen och direktdemokratin

Miljöpartiet Höganäs

Kontakt