Ett hållbart näringsliv

Företag har en viktig roll i att skapa en hållbar framtid. Förutom att de bidrar med skatteintäkter, vilket möjliggör resurser för att skapa en ännu mer hållbar kommun, så bidrar de med innovation och moderna affärsmodeller både i staden och på landsbygden. Miljöpartiet vill ge fler företag möjlighet att utvecklas och anställa fler.

Miljöpartiet vill

  • att kommunen ska bidra till att det är lätt att starta och driva företag och aktivt främja företagande i nära samverkan med näringslivets organisationer.
  • att etableringsstöd ska stärka möjligheterna för att kvinnor och personer med utländsk bakgrund börjar driva företag.
  • att kommunen i sin upphandling ställer krav på hållbarhet och handlar från lokala producenter i så stor utsträckning som möjligt.
  • att Karlstads kommun stödjer en omställning till ett mer hållbart näringsliv.

Vi vill verka för ett samhälle där det är lätt att starta företag. Det ska vara enkelt att få stöd och rådgivning samt möjlighet att ta del av riskkapital för att utveckla verksamheten.

Värmland har en ojämlik arbetsmarknad, där skogs-, verkstads och IT-industrin är dominerande. För Miljöpartiet är det viktigt att stöd och resurser ges för att stimulera så att fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund börjar driva och utveckla sina företag.

Miljöpartiet driver på för att minska skatten på arbete, så att det blir billigare för småföretagare att anställa personal. För att finansiera det vill vi att de företag som smutsar ner miljön får en ökad skatt.

Vi tror på blandade former för företagande där aktiebolag, enskilda firmor, sociala kooperativ, små och stora företag har lika möjlighet att växa och utvecklas.

Kommunen köper varor och tjänster för miljardbelopp. Med klok upphandling kan vi styra utvecklingen mot ett mer hållbart näringsliv och lokal utveckling. Vi vill att kommunen ska i största möjligaste mån upphandla från lokala producenter. Vi vill också att kommunen upphandlar återbrukade produkter där det är möjligt och miljövänliga och ekologiska produkter i största möjligaste mån. Miljöpartiet har även drivit på att sociala och etiska krav ställs i kommunens upphandlingar.

Fördjupning i ämnet Företagande

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: