Företagande

Företagande

Företag har en viktig roll i att skapa en hållbar framtid. Förutom att de bidrar med skatteintäkter, vilket möjliggör resurser för att skapa en ännu mer hållbar kommun, så bidrar de med innovation och moderna affärsmodeller både i staden och på landsbygden. Miljöpartiet vill ge fler företag möjlighet att utvecklas och anställa fler.

Vi vill verka för ett samhälle där det är lätt att starta företag. Det ska vara enkelt att få stöd och rådgivning samt möjlighet att ta del av riskkapital för att utveckla verksamheten.

Värmland har en ojämlik arbetsmarknad, där skogs-, verkstads och IT-industrin är dominerande. För Miljöpartiet är det viktigt att stöd och resurser ges för att stimulera så att fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund börjar driva och utveckla sina företag.

Miljöpartiet driver på för att minska skatten på arbete, så att det blir billigare för småföretagare att anställa personal. För att finansiera det vill vi att de företag som smutsar ner miljön får en ökad skatt.

Vi tror på blandade former för företagande där aktiebolag, enskilda firmor, sociala kooperativ, små och stora företag har lika möjlighet att växa och utvecklas.

Kommunen köper varor och tjänster för miljardbelopp. Med klok upphandling kan vi styra utvecklingen mot ett mer hållbart näringsliv och lokal utveckling. Vi vill att kommunen ska i största möjligaste mån upphandla från lokala producenter. Vi vill också att kommunen upphandlar återbrukade produkter där det är möjligt och miljövänliga och ekologiska produkter i största möjligaste mån. Miljöpartiet har även drivit på att sociala och etiska krav ställs i kommunens upphandlingar.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Företagande

Karlstad, 5 oktober 2023

Matsäkerhet och klimatet

Karlstad, 24 maj 2022

Karlstad ska bli bäst i Sverige på hållbar konsumtion

Karlstad, 10 maj 2022

Mer återbruk och hållbar konsumtion

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter