Luleå

Vi är den konstruktiva kraften framåt för ett Luleå där vi lever jämlikt, förnybart och nära naturen.

Alla medlemmar är alltid välkomna till alla våra möten.

Våra prioriteringar

Jämlikhet.

I vårt Luleå är alla lika fria och trygga och har samma möjligheter oavsett vilka de är och var de bor.

Klimat.

Vi vill att Luleå som geografisk plats inte längre ska bidra till klimatpåverkan år 2030.

Natur.

Alla invånare i kommunen ska leva inom ekosystemets ramar, med fri tillgång till friskt vatten och ren natur.

Miljöpartiet Luleå

Kontakt