Luleå

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Luleå!

Vid sidan av att driva lokala miljö- och klimatfrågor, vill vi skapa förutsättningar för ett gott liv och en levande demokrati mellan valen. Oavsett vem du är och var du bor, så ska din röst bli hörd.

Kom med! Och följ oss här eller på Facebook.

Våra prioriteringar

Livskvalitet.

Livet för unga, gamla och alla andra ska innehålla en balans mellan vila, fritid, utveckling, jobb, studier och omsorg om varandra.

Demokrati och dialog.

När kommunen vill införa stora förändringar så måste beslutande politiker vara mera lyhörda för lulebornas synpunkter.

Miljö och hälsa.

Närheten till naturen är en självklarhet i Luleå. Kommunens utveckling ska ske med fokus på giftfri luft, mark och vatten.

Miljöpartiet Luleå

Kontakt