Motioner

Motioner

Miljöpartiet i Malmös senaste motioner.

 

2021

 

6 maj 2021

Motion om att återuppta planering för spårvagn i Malmö

 

3 maj 2021

Motion om att alla flickor ska få sin första menskopp

Motion om att anta en nollvision om särskilt utsatta områden

Motion om att göra det enklare att odla i hela Malmö

Motion om att införa medborgarbudget

Motion om att inrätta ett kunskapscentrum mot rasism och homofobi

Motion om att öka ungas inflytande i Malmö

Motion om bilfria zoner runt Malmös förskolor och skolor

Motion om rättvisa val i Malmö

Motion om ökad demokrati och inflytande för Malmöborna

 

2020

 

29 april 2020

Motion om att ansluta Malmö till ICAN Cities Appeal

 

20 april 2020

Motion om elever som inte är i behov av att undervisas i Svenska som andraspråk

 

24 februari 2020

Motion om att upphäva byggrätter i områden med risk för översvämning

 

5 februari 2020

Motion om biologisk mångfald i grönområden och vattenmiljöer

 

4 februari 2020

Motion om klimatanpassning

 

4 februari 2020

Motion om hållbarhetsanalys inför alla beslut

 

2019

 

19 december 2019

Motion om säkerställande av hemlösa barns rättigheter

 

9 december 2019

Motion om gröna lekplatser

 

2 december 2019

Motion om matematik

 

4 juli 2019

Motion om att stoppa användandet av barn som tolkar

 

25 april 2019

Motion om ökad utbyggnadstakt för solenergi

 

25 april 2019

Motion om trängselavgifter i Malmö stad

 

25 april 2019

Motion om trädplantering i Malmö stad

 

25 april 2019

Motion om miljözoner i Malmö stad

 

3 april 2019

Motion om inrättande av klimatråd i Malmö stad

 

29 mars 2019

Motion om ökad biologisk mångfald i Malmö

 

21 mars 2019

Motion om att införa en friskolesamordnare i Malmö

 

2018

 

16 november 2018

Motion om säkerställande av papperslösa barns rättigheter

 

 

Nyheter på Motioner

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter