Mellerud

Välkommen till Miljöpartiet i Mellerud - av alla ställen!

Ett vinnande gäng för ett bättre Mellerud! Mellerud styrs av en majoritet där S och C ingår, medan MP sitter i opposition. Vårt mål är att göra Mellerud mer grönt, hållbart och modernt.
Våra prioriteringar

Demokrati.

Öppna upp fler möten för allmänheten, gör kommunfullmäktiges roll mer central i politiken och inför fler direktdemokratiska inslag.

Skola och utbildning.

De mindre grundskolorna ska finnas kvar och ses som en tillgång i kommunen. Detta för att göra hela Melleruds kommun mer attraktivt för barnfamiljer.

Folkomröstning.

Ja eller nej till Dalslands kommun? Oavsett borde du som bor i Dalsland få bestämma. Därför säger Miljöpartiet de gröna i Mellerud ja till folkomröstning.

Migration och lika rätt.

En av grundpelarna i den Gröna ideologin är alla människors lika värde. All form av diskriminering måste därför motverkas.

Miljöpartiet de gröna Mellerud

Kontakt