Mellerud

Välkommen till Miljöpartiet i Mellerud - av alla ställen!

Nu moderniserar vi Mellerud MP Mellerud ingår från och med januari 2019 i den politiska ledningen i Mellerud. En ledning som består av MP, C, L, M, KD och det kommunala partiet KIM. Sex partier som arbetar för ett moderniserat, inkluderande ledarskap men också en majoritet som minimerar möjligheterna till politiskt inflytande för SD.
Våra prioriteringar

Miljö och klimat.

Melleruds kommun behöver fastställa strategier och ambitioner för att bli en ledande miljökommun.

Jämställdhet och jämlikhet.

Varje kommunal förvaltning, varje enhet och bolag, ska arbeta aktivt, metodiskt och målmedvetet för jämlikhet/jämställdhet och mot diskriminering.

Arbete och näringsliv.

Melleruds kommun är liten och som företagare på Dalslandsnivå behöver du ofta dribbla frågor med ett flertal kommuner när du önskar utveckla din näring. Detta leder till byråkratiskt merarbete som kommunerna har ett ansvar för att minska.

Miljöpartiet Mellerud

Kontakt