Mellerud

Välkommen till Miljöpartiet i Mellerud - av alla ställen!

Ett vinnande gäng för ett bättre Mellerud! Mellerud styrs av en majoritet där S och C ingår, medan MP sitter i opposition. Vårt mål är att göra Mellerud mer grönt, hållbart och modernt.
Våra prioriteringar

Miljö och klimat.

Melleruds kommun behöver fastställa strategier och ambitioner för att bli en ledande miljökommun.

Jämställdhet och jämlikhet.

Varje kommunal förvaltning, varje enhet och bolag, ska arbeta aktivt, metodiskt och målmedvetet för jämlikhet/jämställdhet och mot diskriminering.

Arbete och näringsliv.

Melleruds kommun är liten och som företagare på Dalslandsnivå behöver du ofta dribbla frågor med ett flertal kommuner när du önskar utveckla din näring. Detta leder till byråkratiskt merarbete som kommunerna har ett ansvar för att minska.

Miljöpartiet de gröna Mellerud

Kontakt