Mer om Arno Werner

Arno Werner om politik

För mig är det viktigaste att vi har en fungerande barnomsorg och bra skolor.För att klara denna uppgift krävs att de som arbetar där får nödvändig kompetensutveckling.Outbildade lärare i den pedagogiska verksamheten är oacceptabelt. Vi ska ha en bra personalpolitik och värna om kvalitén.För att ge kommuninvånarna en bra service måste man börja med att ge de anställda bra arbetsvillkor.

Energipolitiken är ett område där det finns mycket att göra framöver.Kommunen bör därför påskynda utbyggnaden av vindkraft och skapa ett incitament för hushåll att satsa på förnyelsebara energikällor samt stimulera energieffektivisering.

  

CV