Angela Everbäck

Ordförande i Miljöpartiet de gröna Vellinge

Ordförande Miljöpartiet de gröna Vellinge

Ledamot i Regionfullmäktige, ledamot i Fastighets-och Servicenämnden i Region Skåne. Ordförande i Miljöpartiet de gröna Vellinge, ledamot i Vellinge kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Ersättare i SKR Beredning för Demokratifrågor.
Först vill jag rikta ett stort tack till alla som genom åren gett mig förtroendet att engagera mig politiskt i Vellinge! Det är både spännande och utmanande i vår kommun. Det finns en hel del som vi i Miljöpartiet försökt få gehör för, som först fått ett nej, efter några år blir det ändå genomfört. Så vi kämpar vidare och jag känner det stöd som finns hos er, engagerade medborgare. Att värna om våra natur- och kulturvärden är något jag brinner för. Att låta naturen och värdefull jordbruksmark gå före exploatering.
Vem är då jag? Född i Sörmland, kom till Skåne när det var dags för studier i Lund. Sen har jag blivit kvar, i ett Skåne som jag tycker är fantastiskt! Det är härligt att kunna njuta av promenader i de naturmiljöer som finns i Vellinge och med kanalskogen nära, så blir det ofta promenader där och på vår härliga Kämpingestrand. Ett annat sätt att uppleva vår fina och varierande natur, gör jag gärna på cykel. Att umgås med barn och barnbarn är något som ger mig och min man extra guldkant på tillvaron. Jag brinner också för att barnens perspektiv måste få vara en av de viktigaste grunderna, för de beslut som fattas om vår framtid i kommunen. Jag tänker att vi vuxna har den viktigaste och värdefullaste uppgiften man kan ha. Att med stor respekt förvalta och lämna över till våra barn och barnbarn.
Genom åren har jag i det civila jobbat främst inom livsmedelsbranschen. Under ett antal år med Norden och Baltikum. När jag kände att jag bara måste göra något för vår gemensamma framtid, så var Miljöpartiet det självklara valet för mig. Jag har haft förmånen att som fritidspolitiker ha förtroendeuppdrag både i Vellinge kommun, Region Skåne, SKR (Sveriges kommuner och regioner) samt för Europarådets kongress.
Mitt hjärta finns även för scoutrörelsen och allt man gör för respekt till varandra och lärande om naturen, genom gemensamma äventyr. Rotarys samhällsengagemang är också viktigt. Jag tar även gärna en cykeltur med några från våra äldreboenden i kommunen, som passagerare. All den styrka och engagemang som civilsamhället, volontärer och föreningar har imponerar och här vill jag att mer stöd ska ges för era värdefulla insatser! Jag hoppas också kunna påverka än mer så vi i kommunen får en mer öppen, levande och aktiv dialog och att medborgarna får fler möjligheter att påverka och bli lyssnade till.
Tack för att du tog dig tid att läsa om mig. Jag ser fram emot att möta dig!

Aktuella frågor för Angela Everbäck

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Skåne, 17 februari 2023

Ta större hänsyn till barn i politiska beslut

Skåne, 2 september 2022

Debattartikel: ”Alliansen saknar intresse miljö- och klimatfrågan”

Skåne, 13 augusti 2022

Tidningen Syre uppmärksammar våra havsförslag

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.