Johan Syréhn Magnusson

Kassör i Styrelsen, Ledamot i BUN, ersättare i BUN-AU, ersättare i KF

Kassör i Styrelsen, Ledamot i BUN, ersättare i BUN-AU, ersättare i KF

Aktuella frågor för Johan Syréhn Magnusson

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Johan Syréhn Magnusson

Styrelsen Miljöpartiet Höör

Nyckelperson/kansli Höör

Johan Syréhn Magnusson Maria Truedsson Roger Orwén

Kommunfullmäktige Höör