Bengt Bivrin

Gruppledare, ledamot KF, KS och Miljö- och byggnämnden

Bengt i Stadsparken
Bengts hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Fred och försvar.

Sverige behöver en försvarspolitik som skyddar oss mot många olika hot och risker. Diplomati och dialog ska alltid utgöra vår första försvarslinje.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

Migration och lika rätt.

Vi står upp för en öppen och human flyktingpolitik – och för fred, rättvisa och klimat i världen.

Aktuella frågor för Bengt Bivrin

Mer om Bengt Bivrin

Bengt Bivrin om politik

Politiskt intresserad har jag varit sedan 1968, skulle jag vilja hävda. Radikal, och alltid i opposition. Freds- och miljöfrågor är det som engagerat mig – liksom solidaritet, ett ord som fallit ur bruk. Men social hållbarhet är ett bra begrepp det med. Länge fick andra saker i livet högre prioritet, men sedan hösten 2009 är jag nu aktiv i Miljöpartiet de gröna i Strömstad.