Bengt Bivrin

Ordförande Miljö- och Byggnämnden, lokalt språkrör, gruppledare

Bengt där han trivs Bengt i skogen - sitt rätta element.
Bengts hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och vår omställning behöver ske nu. De beslut vi tar idag är avgörande för både planeten och för kommande generationer. Miljöpartiet vill öka takten för att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland.

Miljö.

Miljöpartiet vill ha en hållbar värld där alla kan leva goda liv. Vi tar ansvar för kommande generationer. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi.

Fred och försvar.

Sveriges försvarspolitik behöver ställas om för att hantera de verkliga hot vi står inför. I det ingår bland annat ett stärkt internationellt fredsarbete.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill utveckla den svenska skolan genom tidiga insatser, bättre villkor och högre lön för lärarna och öka jämlikheten mellan och i skolorna.

Migration och lika rätt.

Miljöpartiet har en vision om en värld utan gränser där alla kan flytta, men ingen tvingas fly. Verkligheten är idag långt från vår vision. Vi vill ändra på mycket.