Bengt Bivrin

Ordförande Miljö- och Byggnämnden, lokalt språkrör, gruppledare

Bengt där han trivs Bengt i skogen - sitt rätta element.
Bengts hjärtefrågor

Klimat.

Barnens framtid står på spel. Det ska vara enkelt att vara klimat- och miljövänlig. Vi vill satsa på allt från kollektivtrafik till eko-mat.

Miljö.

Miljöpartiet står upp för naturen. Vi drivs av en kärlek till den och en stark solidaritet med människor och kommande generationer.

Fred och försvar.

Sveriges försvarspolitik behöver ställas om för att hantera de verkliga hot vi står inför. I det ingår bland annat ett stärkt internationellt fredsarbete.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill utveckla den svenska skolan genom tidiga insatser, bättre villkor och högre lön för lärarna och öka jämlikheten mellan och i skolorna.

Migration och lika rätt.

Miljöpartiet vill ha en värld utan gränser där alla har möjlighet att flytta, men ingen tvingas fly. Idag är vi långt ifrån den verkligheten. Människor tvingas fly undan krig, svält och naturkatastrofer.