Cheryl Jones Fur

Gruppledare för Miljöpartiet i Växjö

Cheryl är med på invigningen av det nya kyrkoreservatet Skråhallabergen utanför Växjö.
Cheryls hjärtefrågor

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi.

Trafik.

För ett smartare resande och framtida generationers skull vill Miljöpartiet ställa om trafiken. Vi vill minska människors beroende av bilen genom att satsa på klimatsmarta transporter.

Mat och jordbruk.

Jordbruket är viktigt för Sveriges sysselsättning, miljö och inte minst för livskvaliteten. En god och näringsriktig mat är en naturlig del av välfärden. Miljöpartiets politik gynnar det ekologiska och närproducerade jordbruket.

Cheryl Jones Fur

Aktuella frågor för Cheryl Jones Fur

Uppdrag

 1. Insyrådet för Sveriges veterinärmedicinska anstalt
  1. Cheryl Jones Fur
 2. Kommunfullmäktige Växjö
  1. Cheryl Jones Fur
  2. Erik Jansson
  3. Gunnel Jansson
  4. Kerstin Kindstrand
  5. Magnus Wåhlin
  6. Tobias Adersjö
 3. Kommunstyrelsen Växjö
  1. Cheryl Jones Fur
  2. Magnus Wåhlin
 4. Regional utvecklingsnämnd
  1. Cheryl Jones Fur
  2. Marita Bengtsson
 5. Regionfullmäktige Region Kronoberg
  1. Cheryl Jones Fur
  2. Erik Jansson
  3. Kjell Jormfeldt
  4. Lars Edqvist
  5. Marita Bengtsson
  6. Michael Öberg
 6. Styrelsen Miljöpartiet Kronoberg
  1. Cheryl Jones Fur
  2. Christer Ivarsson
  3. Magnus Wåhlin
  4. Marita Bengtsson
  5. Michael Öberg
  6. Nobuaki Kudo
  7. Thea Isaksson
 7. Styrelsen Miljöpartiet Växjö
  1. Cheryl Jones Fur
  2. Erik Lagerlöf
  3. Jonatan Rundqvist
  4. Lena Johansson
  5. Magnus Folcker
  6. Magnus Wåhlin
  7. Marita Bengtsson
  8. Mikael Svensson
 8. Tekniska Nämnden Växjö
  1. Cheryl Jones Fur
  2. Magnus Folcker
 9. Valberedning regionfullmäktige
  1. Cheryl Jones Fur
  2. Kjell Jormfeldt
  3. Michael Öberg
 10. Viltförvaltningsdelegation för Kronobergs län
  1. Cheryl Jones Fur
 11. Växjö Fastighetsförvaltning AB
  1. Cheryl Jones Fur
  2. Jonatan Rundqvist