Cheryl Jones Fur

Språkrör Miljöpartiet de gröna Kronoberg

Cheryl och Magnus P Wåhlin inviger MP Växjös valstuga.
Cheryls hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Skog och biologisk mångfald.

Vi människor är beroende av ekosystemen som ger oss luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas på ett hållbart sätt. Miljöpartiet vill bevara våra djur- och växtarter och skydda skogarna.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Trafik.

Du ska kunna resa, möta nya människor och uppleva andra kulturer – utan att bidra till klimatförändringar. Senast 2030 ska både resor och godstransporter vara fossilfria.

Cheryl Jones Fur

Mer om Cheryl Jones Fur

Cheryl Jones Fur om politik

Jag har en vision av en hållbar framtid där klyftorna mellan människor minskar. Denna vision baseras på solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, med kommande generationer och med världens alla människor. Att vara politiskt aktiv inom Miljöpartiet de gröna är mitt sätt att skapa detta samhälle.

En av mina viktigaste frågor handlar om vårt ekologiska fotavtryck. Allt som vi producerar och konsumerar tar vi från naturen. Eftersom världens resurser är begränsade måste vi hitta nya rättvisa system för båda produktion och konsumtion. Klimatutsläpp, biologisk mångfalden, hållbar resursutnyttjandet är alla ämne som vi politiker måste ta viktiga beslut om för att kunna bidra till samhällets omställning mot en mer ansvarsfull produktion och konsumtion.

Jag är beredd att ta detta ansvar.
Det är vi som delar den här planeten nu som avgör framtiden.
Nu. Klimatet kan inte vänta.

Personligt

Jag är doktor i zoologi och har ett företag där jag arbetar med översättning av facklitteratur. Efter valet 2014 har jag ägnat min tid åt lokal politik i Växjö då jag är gruppledare för Miljöpartiet. 

Jag flyttade till Sverige från Oklahoma (USA) för snart 30 år sedan och ser det som en tillgång att komma från ett annat land än Sverige och en annan kontinent än Europa. Mångfald är ett viktigt inslag i politiken då det alltid är bra att kunna jämföra mellan olika sätt att leva på och tänka.

Under min fritid är jag helst ut i naturen eller min trädgård. Jag är fågelskådare och tycker om att gå promenader med min hund.

CV

Nuvarande uppdrag

Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Kronobergs län
1:a vice ordförande Växjö kommunfullmäktige
1:a vice ordförande tekniska nämnden
Ersättare i kommunstyrelsen
Ledamot i VEAB, Växjö kommuns energibolag
Styrelseledamot ICLEI Europe

Jag har tidigare varit ledamot i insynsrådet för Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA), ledamot i Regionalpolisråd Syd och ledamot i viltförvaltningsdelegation Kronoberg