Lars Dalesjö

Ordförande för Helsingborgs Arena och Scen AB

- Miljöpartiet vill modernisera Helsingborg och Sverige. Vi vill skapa ett hållbart samhälle där vi möter klimatutmaningen, ger alla barn en ärlig chans i skolan och skapar nya jobb.

Lars Dalesjö

Mer om Lars Dalesjö

Lars Dalesjö om politik

Miljöpartiets politik vilar på solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, kommande generation och världens alla människor. Vi vill ha en värld utan gränser där alla har möjlighet att flytta, men ingen tvingas fly. Idag är vi långt ifrån den verkligheten. Människor tvingas fly undan krig, svält och naturkatastrofer. Den senaste mandatperioden har jag i opposition arbetat med miljöpartiets kulturfrågor i  kulturnämnden och stadsteater. Och visst brinner jag för kulturfrågorna, men mitt intresse är  betydligt bredare än så, utbildning och ledarskap kopplat till ett starkt socialt patos. Nästa mandatperiod hoppas vi att stödet från väljarna gör att vi kommer att vara med och bilda majoritet. Då kan vi påverka arbetet för ett hållbart samhälle betydligt mer. Mina mångåriga erfarenheter från privat och offentlig verksamhet, ledning och styrning hoppas jag då ska komma väl till pass i skapandet av ett grönare, roligare och modernare Helsingborg.   

Hjärtefrågor

Kultur = välfärd

Ett levande och oberoende kulturliv är viktigt för välfärden och demokratin. Kulturen skänker upplevelser, får oss att tänka och ger lust att skapa. Konstnärliga uttryck hjälper oss att förstå vår samtid och historia. Demokrati, öppenhet och insyn vinner alla på. Fler människor blir delaktiga och stängs inte ute från besluten. 

 

Bättre miljö = fler jobb

Grön skatteväxling ger nya jobb och bättre miljö. Genom framtidsinvesteringar, effektiva miljöskatter och stöd till forskning skapas förutsättningar för växande företag, nya jobb och minskade klimatutsläpp. 

 

Bättre skola = hållbar framtid

Helsingborg och Sverige behöver en ny skolpolitik. En politik som ger lärarna tid att se varje elev. Läraryrket ska värderas som ett av våra allra viktigaste yrken. Skolan behöver mer resurser och arbetsro.