Lars Lundström

Partiföreträdare i Kävlingeföreningen . Ledamot i kommunfullmäktige.

Lars hjärtefrågor

Kollektivtrafik.

När kollektivtrafik fungerar bra är den fantastisk. Vi vill satsa på ökat utbud, färre förseningar och enklare biljettlösningar, både i Sverige och Europa. Målet är att fler ska välja bort bilen och att kollektivtrafiken ska fördubblas.

Samhällsplanering och byggande.

Klimat och miljö (Skåne).

Social hållbarhet.

Aktuella frågor för Lars Lundström

Mer om Lars Lundström

Lars Lundström om politik

 

Jag har i stort sett använt hela mitt yrkesliv i frågor som förändrar människors vardag. Internationalisering, Just-in-time projekt, Nya datorstöd i arbetet, Nya produkter som förändrat folks vardag har varit en del av min arbetsdag.

Jag lärde mig tidigt att människor tar till sig förändringar på tre olika sätt – 1) de som tar åt sig det nya direkt – 2) de som väntar till att de flesta har accepterat – 3) de som tvingas in i det nya och som fortsätter att drömma tillbaka till igår. Och nyckeln till succé handlade om hur dessa grupper hanterades.

Så är det även i politiken. Talar man om att världen förändras, kommer en del att säga ”juste” och kasta sig in i det nya, några kommer motvilligt att acceptera det efter ett tag, medan en del kommer att strida för gårdagens lösningar tills deras pannor är blodiga.

Miljöpartiets ideologi förändrar folks vardag. Och det skrämmer många. Vår uppgift som politiker är att samtidigt som vi genomför förändringen, se till att folk är med oss. För att klara förändringen på ett positivt sätt är detta nyckelfrågan. Skillnaden mellan ett företag och politiken är att i politiken (numera) råder olika uppfattning om hur klimatomställningen ska ske. Det som för fyra år sedan sågs som en stor majoritet för arbetet, ser idag ut som ett lapptäcke av olika uppfattningar. Och då är det tuffare.

Men vi ger inte upp. Trots att en del försöker punktera de lyckade satsningar som gjorts under den gångna mandatperioden, fortsätter vi vår vandring mot ett klimatsmart liv för Sveriges befolkning. Vi har trots allt en stor del av befolkningen med oss, vi har ett vaknande näringsliv som ställer om. Så vi är djupt inne i grupp 2.

Och vi fortsätter att vinna grupp 2 genom att lyssna. Att lyssna på väljare är en del, men än viktigare att lyssna på dem som kan och har djup kunskap i området. Vi får inte låta demokratin gå så långt att expertkunskap inte är värt ett dugg. Jag kommer alltid att lita mer på trafikingenjören än på försäljaren på företaget X när det gäller utvecklingen av trafiksystem. Jag litar mer på lärare och pedagoger i skolfrågor än på majorer och hållfasthetsingenjörer, mer på socialarbetare än på kassörskor och ekonomer i sociala frågor och mer på ingenjörer i underhållsfrågor än på bokföringsassistenter och förskollärare. Vi behöver få tillbaka tron på expertkunskapen i politiken och inte i allt för hög grad låta ekonomisystemet bestämma vad som är bra eller dåligt för landet.

För er som tillhör grupp 3. Risken är stor att ni en dag ganska snart står där och förundrat funderar på vad som hände. Plötsligt har marknaden förändrats så mycket att era önskemål om att vrida tillbaka klockan inte längre går. Bensinslukande bilar är ett minne blott, kärnkraft- och kolkraftverken är borta. Återvinning och återbruk är en naturlig del av vardagen, och det går inte att slänga en fungerade pryl var som helst. Cykeln och tåget har blivit en naturlig del i mångas vardag.

Listan kan göras lång. Jag tror på framtiden, jag tror att förändringen är genomförbar och att den i slutändan kommer att vara enbart positiv.

Personligt

Gift, 

Har två bonusbarn och ett barnbarn

I engagemanget som god man har jag förmånen att stötta ytterligare sex ungdomar in i vuxenvärlden i en ny miljö med många utmaningar

CV

Civilingenjör Maskinteknik med många års vana vid internationellt arbete, innovationer och produktionsmiljö