Liselotte Lindskog

1:e vice ordförande för Barn- och utbildningsnämnden

- Jag vill verka för allas möjlighet till sysselsättning och särskilt ungas möjlighet till arbete.

Liselotte Lindskog

Mer om Liselotte Lindskog

Liselotte Lindskog om politik

Hur vill du att ett hållbart Helsingborg ser ut?

Ett hållbart samhälle för mig är människan och naturen i centrum, varför bland annat sociala frågor ligger mig varmt om hjärtat, framförallt skol- och omsorgsfrågorna. Konkreta frågor som jag kommer att arbeta med under mandatperioden är bland annat maten i skolan och på äldreboende. Vid upphandling bör man i större utsträckning använda mer kvalitativa variabler.

Långsiktigt, när det gäller övergripande ändringar i en stad, är nyckeln utveckling av  demokratin, till exempel genom att ge mycket större möjligheter för oss medborgare att delta i debatten genom olika medborgarforum.

Jag vill också - för Helsingborgs trovärdighets skull - verka för att Helsingborg stad skall handla rättvisemärkta produkter. Det är för mig självklart att vi på det lokala planet även ska kunna visa solidaritet med människor i andra länder.Det är också viktigt att segregation och diskriminering motverkas. 

Andra saker som jag är intresserad av är ett levande city, att man värnar småskalighet och småföretagande. Jag vill även att man skyddar stadens gröna ytor, liksom en övergripande stadsplanering utifrån långsiktigt perspektiv.

Jag kommer att verka för säkrare gång- och cykelvägar. Idag är det ”gröna-linjen” för biltrafiken, men det är minst lika viktigt att underlätta och trygga säkerheten för fotgängarna och cyklisterna.

Hjärtefrågor

Ungas möjlighet till sysselsättning. Tillgängligheten i samhället och allas möjlighet till att kunna påverka i samhället.

Hur når man dig?

[email protected]