Malin Bjarnefors

Vice distriktsordförande, MP Örebro län

Malins hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Demokrati och politik.

Migration och lika rätt.

Vi står upp för en öppen och human flyktingpolitik – och för fred, rättvisa och klimat i världen.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Malin Bjarnefors

Mer om Malin Bjarnefors

Malin Bjarnefors om politik

Nuvarande uppdrag:

• Vice ordförande, Miljöpartiet de gröna i Örebro län.
• Ledamot och del av sammankallandegruppen, Miljöpartiets förtroenderåd.
• Ersättare, Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice i Region Örebro län.
• Revisor, Gröna Studenters riksorganisation.