Mer om Malin Bjarnefors

Malin Bjarnefors om politik

• Ledamot i Miljöpartiet de gröna i Örebros styrelse.
• Sekreterare i Miljöpartiet de gröna i Örebro läns styrelse.
• Ersättare i Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice i Region Örebro län.