Mer om Malin Bjarnefors

Malin Bjarnefors om politik

Ledamot i Fritidsnämnden i Örebro kommun
Ledamot i Valnämnden i Örebro kommun
Ledamot i KumBro Vind AB
Ersättare i Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice i Region Örebro län

Uppdrag

  1. Fritidsnämnden Örebro
    1. Katarina Bååth
    2. Malin Bjarnefors
  2. Kumbro Vind AB
    1. Malin Bjarnefors