Rebecka Dejby

Ordförande för Miljöpartiet Västerås

Kandidat till Regionfullmäktige och ordförande för miljöpartiet de gröna i Västerås.

Jag är engagerad i miljöpartiet på fritiden, och jobbar till vardags som läkare. Jag kandiderar till regionfullmäktige, för att jag vill att region Västmanland ska bli en mer hållbar region, som tar hand om sina medarbetare och säkerställer bra vård när det behövs.

Mina prioriterade frågor i regionen är:

– Att regionen ska ställa om för klimatet och miljön. Regionen har många viktiga sätt att bidra till att samhället ska ställa om, genom stärkt kollektivtrafik, genom att stötta företagande och civilsamhället samt genom att ställa om den egna organisationen så vi når netto-noll klimatutsläpp.

– Stärkt primärvård. Primärvården är grunden för att hälso- och sjukvården ska fungera och finnas där när vi behöver vård. Det behövs mer ekonomiska resurser till primärvården, fler ST-läkare i primärvård och fler utbildningsplatser för distriktssjuksköterskor.

– Förbättrad arbetsmiljö: Den vårdpersonal vi har ska vilja stanna i vården. För att det ska ske behövs satsningar på fler kollegor och vårdplatser, arbetsmiljöåtgärder som gratis arbetsskor till vårdpersonal och att steg för steg sänka arbetstiden för vårdpersonal med bibehållen lön.

– En jämlik och jämställd vård:  Idag spelar var du bor och vilket kön du har stor roll för vilken vård du får och vilken hälsa du har. Vi behöver satsa på en jämställd vård, förlossningsvården och vård av sjukdomar som främst drabbar kvinnor måste bli bättre. Vi behöver även jobba för att stärka hälsan i de grupper med sämst hälsa i samhället.

På fritiden spelar jag klarinett, tränar och spenderar tid med vår lilla segelbåt från 60-talet (en Contessa 26:a!). Dessutom är jag året-runt-cyklist, och försöker verka för förbättrade cykelvägar i Västerås.

Aktuella frågor för Rebecka Dejby

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.