Maria Losman

Ledamot regionfullmäktige Halland, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Kungsbacka

Marias hjärtefrågor

Klimat och Miljö.

Företagande.

Sverige och Europa behöver moderna och innovativa företag som skapar jobb både i stad och på landsbygd. Vi vill ge fler företag möjlighet att utvecklas och anställa fler.

Hållbar upphandling.

hållbart resande.

Hållbar stadsutveckling.

Energi och Transporter.

Mer om Maria Losman

Maria Losman om politik

En ökad valfrihet i ressätt, ligger mig varmt om hjärtat. Det behöver bli ännu mer prisvärt och enklare att ta buss och tåg. Pendelparkeringar för både cykel och bil behövs, liksom en mer utvecklad Närtrafik med taxi i de glesare delarna.

Staden behöver planeras för människor som tar sig fram på andra sätt än med egen bil. Det är otidsenligt med handelsområden utspridda utan cykel- och kollektivtrafikanknytning. I ett modernt Kungsbacka ska vi inte förutsätta att det måste finnas egen bil i hushållen när vi planerar nya bostäder.

Kungsbacka och Halland behöver mer aktivt bidra till en minskad klimatpåverkan genom att hålla ett högre tempo i energieffektvisering och övergång till förnybar energi i lokaler, bostäder och transporter.

Mat som serveras på skolor, förskolor, äldreboenden, sjukhus och annan offentlig service ska självklart vara god, ha en hög andel vegetabilier, vara ekologisk och framställd av människor som har drägliga arbetsförhållanden.

Personligt

Jag kommer från Göteborg och bor i Budskär, Särö i Kungsbacka sedan 2013.

CV

Arbetar som konsult på Ecoplan In Medio AB, där jag också är delägare och styrelseordförande.

Årets företagare i Göteborg 2011 tillsammans med min kompanjon.

Utbildning: 1992 Fil Kand Göteborgs Universitet. Internationella Relationer, Praktisk svenska, Engelska, Juridisk översiktskurs  och Administrativ teknik.

Anställningar: 1998 - Miljöbyrån Ecoplan AB Miljökonsult. Sedan 2003 delägare. Företaget heter numera Ecoplan In Medio.

1991-1998 Svenska Naturskyddsföreningen, avd Handla Miljövänligt Assistent och projektledare inom miljömärkning, projekt Miljöanpassat kontor, Handla Miljövänligt i Östeuropa mm

Före 1991 Programsekreterare för internationellt ungdomsutbyte, volontär World Development Movement i London, vårdbiträde, städare, restaurangbiträde, lärarvikarie, konstnärsmodell, tvätterska, vaktmästare, kassabiträde, visningsvakt museum.