Marina Nilsson

Ordförande Mp-Ystad, Ledmot i Samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i Kommunfullmäktige

Marina Nilsson