Martin Solberg

Riksdagskandidat, Miljöpartiet Skaraborg

Martin Solberg är från Falköping och toppar Miljöpartiet Skaraborgs riksdagslista i valet 2018.
Martins hjärtefrågor

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi.

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

Trafik.

Vi vill att du ska kunna resa, möta nya människor och uppleva andra kulturer - utan att bidra till klimatförändringar. Därför vill vi ställa om trafiken. Vi vill ha helt fossilfria resor och transporter av gods.

Mat och livsmedel.

”Jag vill se ett grönare Skaraborg med fler laddstolpar och där tågen går i tid”

Martin Solberg

Aktuella frågor för Martin Solberg

Mer om Martin Solberg

Martin Solberg om politik

Klimatet är vår tids ödesfråga. Hur vi väljer att hantera klimatutmaningen är det som kommer avgöra vilken värld vi lämnar över till nästa generation. Därför är det för mig självklart att klimatpolitiken är den i särklass viktigaste politiska frågan. Det finns ingen enskild åtgärd som kommer att lösa klimatutmaningen, utan ett batteri av åtgärder kommer behövas.

 

Dels för att underlätta människors vardag och med utgångspunkt i klimatfrågan är infrastrukturpolitiken otroligt viktig för mig. För att kunna genomföra den gröna omställning som Sverige behöver måste det finnas fungerande tåg, bussar och laddstolpar för elbilar i hela landet - även i Skaraborg. Den rödgröna regeringen har gjort en stor insats för att sprida grön infrastruktur till hela landet bland annat genom satsningen Klimatklivet, men vi har fortfarande en stor utmaning framför oss.

 

Även miljöpolitiken är central. Jag ser tillgången till ekologisk, närodlad och rättvisemärkt mat som en av våra viktigaste miljöfrågor. Något som är extra viktigt i den mat vi lagar i de offentliga köken till våra äldre och till barnen i förskolan och skolan. Det eftersom de är mer känsliga än oss andra för de besprutningsmedel som används i utländskt icke ekologiskt jordbruk.

Personligt

Efter tre års teknisk linje på Ållebergsgymnasiet i Falköping studerade jag tre år stats- och miljövetenskap vid Göteborgs Universitet. Parallellet med mina studier jobbade jag bland annat i hemtjänsten vlket har varit en av mina absolut mest givande erfarenheter.

 

Efter mina studier har jag bland annat jobbat som kommunikatör i ideell sektor och med att miljöcertifiera små och medelstora företag i västsverige. De senaste åren har jag jobbat som politisk rådgivare.