Martin Solberg

Gruppledare för Miljöpartiet Sundbyberg

Martin Solberg Gruppledare och oppositionsråd för Miljöpartiet Sundbyberg.
Martins hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Skola.

Förskola.

Martin Solberg

Aktuella frågor för Martin Solberg

Mer om Martin Solberg

Martin Solberg om politik

Klimatet är vår tids ödesfråga. Hur vi väljer att hantera klimatutmaningen är det som kommer avgöra vilken värld vi lämnar över till nästa generation. Därför är det för mig självklart att klimatpolitiken är den i särklass viktigaste politiska frågan. Det finns ingen enskild åtgärd som kommer att lösa klimatutmaningen, utan ett batteri av åtgärder kommer behövas.

 

Dels för att underlätta människors vardag och med utgångspunkt i klimatfrågan är stadsplaneringen och bostadspolitiken otroligt viktig för mig. För att kunna genomföra den gröna omställning som Sverige behöver måste vi skapa städer där det går att vara miljö- och klimatvänlig. Vi måste skapa fler städer där man klarar sin vardag utan att äga en bil, både genom att erbjuda kollektivtrafik som alternativ men också genom att erbjuda en närhet i all service.

Hur vi väljer att bygga bostäder spelar också stor roll. Vi kan minska våra bostäders klimatpåverkan brtydligt genom att välja andra material än den klassiska klimattunga betongen. Att bygga mer i trä ger både staden mer liv och färg, men minskar också stadens klimatutsläpp.

 

 

CV

Kommunpolitiska uppdrag i Sundbyberg:

  • Andra vice ordförande i exploateringsutskottet
  • Ersättare i kommunstyrelsen
  • Ledamot i kommunfullmäktige

 

Tidigare engagemang:

  • Riksdagskandidat #1 för Miljöpartiet Skaraborg (2018)
  • Ledamot i Grön Ungdoms förbundsstyrelse (2014-2016)
  • Ersättare i regionfullmäktige, Västra Götaland (2014-2016)
  • Ersättare i kollektivtrafiknämnden, Västra Götaland (2014-2016)
  • Språkrör, Grön Ungdom Väst (2012-2015)