Max Troendlé

Gruppledare MP Kalmar, ordförande MP Kalmar län och ledamot i partistyrelsen

Foto: Sanna Orneklint
Max hjärtefrågor

Klimat och Miljö.