Uppdrag

  1. Nämnden för personer med funktionsnedsättningar
    1. Agneta Luttropp
    2. Melvin Petersén