Mer om Samra Dedic

Samra Dedic om politik

Gymnasielärare, 39 år, Centrum. Plats 8 på kommunfullmäktigelistan. Plats 18 regionfullmäktigelistan.

Personlig presentation:

Jag är gymnasielärare som dagligen möter unga människors drömmar och visioner, och vill tillsammans med Miljöpartiet verka för att drömmar ska uppfyllas genom ett hållbart leverne och resonemang. Jag vill verka för en grön politik som tar hänsyn till både människans och jordens begränsningar. Enligt mig vilar drivkraften i det goda som finns i oss alla, trots begränsningar finns det vägar till ett gott liv och där vill jag verka och leva.

Mina prioriterade frågor:

  • stadskärna som tillåter naturliga möten människor emellan utan bilar och buller
  • utvecklad kollektivtrafik som fler kan ta del av
  • ekonomi som tar hänsyn till våra begränsade resurser
  • skola som ser till barnens  möjligheter och erbjuder vägar till en lyckad skolgång