Tina Ehn

Ordförande i Stenebyskolan, ledamot regionfullmäktige, ersättare i regionstyrelsen

Tinas hjärtefrågor

Lands- och glesbygd.

Det ska inte spela någon roll var i landet du bor. Du ska kunna leva, jobba och driva företag i hela Sverige. Sveriges landsbygder har en nyckelroll i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Hav, vatten och fiske.

Hav och vatten ger mat, luft och en frisk planet. Nu hotas sjöar och hav av plastskräp, gift och överfiske. Vi vill rädda våra vatten, nu.

”Varje barn ska få äta mat som är fri från kemikalier. Det är dags att förändra jordbrukspolitiken.”

Mer om Tina Ehn

Tina Ehn om politik

Jag tror inte att vi måste leva på ett sätt som utarmar jordar, förorenar vatten och ökar klyftan mellan rik och fattig. Det är inte okej att fler och fler människor varje dag går till sängs utan att få äta sig mätta.

Därför arbetar jag för det hållbara och rättvisa samhället som jag tror är möjligt. Med ekologiskt hållbart jordbruk som både ger mat och värnar miljön. Med möjligheten att utveckla styrkan i lokalsamhället. Med ökad utbyggnad av förnyelsebara energislag..

Vi människor mår inte bra av att naturen belastas med mer miljögifter, att klimatgaserna ökar eller att ekosystemen kollapsar. Politiska gröna beslut behöver fattas.

Personligt

Som barn funderade jag ofta över hur man skulle kunna klara sig i naturen, hur man skulle kunna leva av det som fanns i skog mark och i sjöar och hav.

Jag insåg att jag som behövde kunskap och förståelse för att klara den utmaningen och den kunskapsresan började hos mina morföräldrar. Vi fiskade, odlade, plockade bär och bakade vårt eget bröd. Att leva nära naturen, och förstå dess spelregler har präglat mitt sökande efter förståelse hela livet.

Jag blev politiskt aktiv när jag insåg att jag hade starka åsikter som jag ville driva och pröva på riktigt.