Tina Ehn

Ersättare i regionstyrelsen, Ledamot i partistyrelsen, Ersättare i Regionutvecklingsnämnden, ordförande i Stenebyskolan

Tinas hjärtefrågor

Lands- och glesbygd.

Vi håller på och utvecklar sidan med ny glesbygdspolitik.

Kultur.

I konsten och kulturarvet speglas samhället. Kulturen skapar mötesplatser som spänner över nationsgränser, samhällsåskådningar och generationer. 2016 gjordes den största utbyggnaden av kulturen på 10 år och under 2017 fortsätter satsningarna.

Hav, vatten och fiske.

Havet är jordens största plats för liv. Hittills har världens ledare blundat för överfiske och utsläpp. Vi ska öppna deras ögon och genom internationellt samarbete göra haven friska igen.

”Varje barn ska få äta mat som är fri från kemikalier. Det är dags att förändra jordbrukspolitiken.”

Mer om Tina Ehn

Tina Ehn om politik

Jag tror inte att vi måste leva på ett sätt som utarmar jordar, förorenar vatten och ökar klyftan mellan rik och fattig. Det är inte okej att fler och fler människor varje dag går till sängs utan att få äta sig mätta.

Därför arbetar jag för det hållbara och rättvisa samhället som jag tror är möjligt. Med ekologiskt hållbart jordbruk som både ger mat och värnar miljön. Med möjligheten att utveckla styrkan i lokalsamhället. Med ökad utbyggnad av förnyelsebara energislag..

Vi människor mår inte bra av att naturen belastas med mer miljögifter, att klimatgaserna ökar eller att ekosystemen kollapsar. Politiska gröna beslut behöver fattas.

Personligt

Som barn funderade jag ofta över hur man skulle kunna klara sig i naturen, hur man skulle kunna leva av det som fanns i skog mark och i sjöar och hav.

Jag insåg att jag som behövde kunskap och förståelse för att klara den utmaningen och den kunskapsresan började hos mina morföräldrar. Vi fiskade, odlade, plockade bär och bakade vårt eget bröd. Att leva nära naturen, och förstå dess spelregler har präglat mitt sökande efter förståelse hela livet.

Jag blev politiskt aktiv när jag insåg att jag hade starka åsikter som jag ville driva och pröva på riktigt.