Mer om Tom Andersson

Tom Andersson om politik

Årets val kommer avgöra hur klimat och miljöfrågorna kommer hanteras den kommande mandatperioden. Därför är det viktigt att du lägger din röst på ett parti som tar de frågorna på största allvar.

Jag anser att en grön omställning till ett hållbart samhälle är nödvändig för att säkra kommande generationers framtid. En stad som är hållbar är också attraktiv. Därför behöver vi planera för att fler kommer att vilja bo i Borås. Det behöver byggas fler bostäder för att lösa bostadsbristen.

Demokratin bär vi tillsammans och den utgår från folket. Därför vill jag fortsätta stärka medborgarnas inflytande under hela mandatperioden.