Yngve Petersson

Lund

Yngves hjärtefrågor

Demokrati och politik.

Demokrati ska inte tas för given. Vi måste varje dag skydda och stärka den. Det samma gäller öppenheten i vårt land.

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och stimulera det kritiska tänkandet. Alla ska ha möjlighet att ta del av och utöva konst och kultur.

Djur.

Sverige har en bra djurskyddslag – problemet är att den inte får genomslag i praktiken. Allt för många djur utsätts för lidande. Miljöpartiet kräver ett verkligt djurskydd och stopp för onödiga djurförsök.

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

”Kulturen är en kraft som kan stärka arbetet med att utveckla demokratins former, yttrandefriheten och synen på alla människors lika värde. ”

Aktuella frågor för Yngve Petersson

Mer om Yngve Petersson

Personligt

Född 1954, vegan av etiska skäl, civilingenjör LTH-Elektroteknik

Lever med sambo och tre katter

Försöker leva som jag lär - köper, när jag gör det, i princip bara "ekologiskt"

Lever koloniliv under "sommaren"