Prioritera kollektivtrafiken

MP Österåkers mål är att det ska vara enkelt och smidigt att åka kollektivt, det är en viktig del i arbetet för miljön och en bättre stadsmiljö.

Björn Schulte-Herbrüggen, ledamot i Trafiknämnden

Att bygga fler infartsparkeringar och bygga bostäder i kollektivtrafiknära lägen är två viktiga insatser. Vi värnar om Roslagsbanan som den viktigaste kollektivtrafiklänken mot Stockholm. Tvärförbindelserna mot bl.a. Vallentuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Järfälla måste bli bättre med busstrafik med god turtäthet. Vi har idag en problematisk trafiksituation genom Åkersberga i rusningstid, att lösningen på detta skulle vara en Röllingbyled tror vi inte på. Vårt förslag är istället att utreda ordentligt var en förbifart skulle göra bäst nytta, samt prioritera företräde för kollektivtrafiken. Miljöpartiet arbetar för ett bättre nät av cykelvägar - en övergång från bil till cykel eller gående vinner alla på. Förutom en bättre miljö så ger det också säkrare skolvägar och en bättre folkhälsa.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: