Skövde

Lyssna

Vi vill bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, där vi lever inom ramarna för vad som är ekologiskt hållbart och inga kostnader flyttas över på våra barn och barnbarn.

Nu gör vi det bästa av situationen efter valet 2018 i kommunfullmäktige med inflytande i nämnder, fullmäktige och kommunstyrelsen.

Medlemmar i Miljöpartiet, Skövde Vill du komma i kontakt med styrelsen? Du kan mejla till [email protected]
Våra prioriteringar

Förskola och skola.

Energi och Miljö.

Ekologisk och närodlad mat i skola och omsorg.

Mångfald och integration.

Miljöpartiet de gröna Skövde

Kontakt