Skövde

Miljöpartiet de gröna Skövde har en vision för hela Skövde kommun.

Miljöpartiet de gröna Skövde har under de senast årtiondena kämpat med att få Skövde kommun att ta steget mot att bli en grönare kommun där ett solidariskt, miljövänligt och hållbart samhälle frodas. Vi har lämnat in en lång rad motioner som visar att vi är villiga att ta ansvar för en hållbar utveckling av Skövde kommun med omnejd. 

 

Instagram | Facebook | Bli medlem

 

Medlemmar i Miljöpartiet, Skövde Vill du komma i kontakt med styrelsen? Du kan mejla till [email protected]
Våra prioriteringar

Miljöarbete.

Det finns flera områden där miljöarbetet kan förbättras i Skövde, miljöfarliga ämnen bör ses över, avloppsreningen lika så, vårda och värdera våra naturreservat, prioritera rent dricksvatten, återstarta naturskolan mm

Förskola och skola.

Det här vill vi genomföra i Skövde kommun

Mångfald och integration.

Det här vill vi genomföra i Skövde kommun

God vård med patientfokus.

God arbetsmiljö för vårdanställda är en förutsättning för god vård och omsorg.

Miljöpartiet Skövde

Kontakt