Klimat

Vi arbetar för att det alltid ska vara enkelt att göra miljö- och klimatsmarta val i Strömstads kommun.

Klimatförändringarna är ett globalt problem, men lösningarna är i stor utsträckning lokala. Vi vill att Strömstad kommun går i förtruppen när det gäller omställningen till ett modernt och hållbart samhälle som lever inom gränserna för vad vår jordens resurser klarar av. Strömstad kan visa vägen i det globala klimatarbetet och få andra att följa efter.

Miljöpartiet vill

  • Underlätta för människor att välja att cykla eller gå istället för att ta bilen. Vi vill förbättra framkomligheten för cyklister genom stadskärnan, samt utöka antalet cykelbanor ut från staden. Bland annat vill vi bygga cykelvägar till Hällestrand och Båleröd, samt utarbeta en plan för vägar till Saltö och Rossö.

  • Göra det enklare för människor att färdas kollektivt. Vi vill förbättra och utöka närtrafiken samt inrätta ett större och tätare utbud av flexibel linjetrafik. Vi vill även se till att en upprustning av Bohusbanan kommer till stånd för att tågen skall kunna gå snabbare och oftare.

  • Att all mat som serveras inom de kommunala verksamheterna lagas med en stor hänsyn till klimatpåverkan. Vi vill i så stor utsträckning som möjligt se upphandlng från lokala producenter, samt kraftigt minska mängden klimatbelastande produkter i maten.

  • Att alla kommunala nybyggen samt renoveringar sker efter en smart klimatstandard. Alla byggnader skall byggas energieffektivt och alla tak med de rätta förutsättningarna skall förses med solpaneler och solfångare. Uppvärmning med fossila bränslen skall ske i så liten utsträckning som möjligt och i slutändan helt upphöra.

  • Göra kommunens fordonsflotta klimatneutral. Vi vill att alla kommunens fordon skall drivas av el eller förnyelsebara bränslen som t.ex biogas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Just nu

Aktuellt i Strömstad.

    Läs mer

    Andra ämnen som relaterar till Klimat