Täby

Vi har gjort det här i 40 år

MP har alltid stått upp för HBTQI+. Från dag 1 har det funnits med i vårt partiprogram, för allas rätt att älska den de vill. För störst av allt är kärleken.
Våra prioriteringar

Miljöpartiet tar strid för allemansrätten och stranskyddet.

Vi svenskar är lyckligt lottade. Vi kan fritt göra utflykter till naturen, vandra längs stränderna, ta ett dopp vid en klippa eller naturvik. Vår allemansrätt är unik. Men nu hotas det vi alla tagit för givet, med ett nedmonterat strandskydd som innebär fler privatiserade stränder.

Hållbar utbyggnad av Täby kommun.

Vi arbetar för en måttfull och välplanerad expansion av Täby med fler hyreslägenheter, energieffektiva byggnader samt ett väl utbyggt nät av cykel­ och gångvägar. Det ska vara enkelt att åka kollektivt därför ska vi fortsätta att satsa på Roslagsbanan och planera för Tunnelbana till Täby samt utöka tvärförbindelserna

Skola och utbildning.

Med höjd skolpeng vill vi bidra till att fler lärare kan anställas så att klasserna kan göras mindre och eleverna kan få mer lärartid.

Giftfri vardag i Täby.

Kemikalier finns i nästan allt som som vi kommer i kontakt med. Vissa kan skada hormonsystemet och hjärnans utveckling.

Kvalitet i äldreomsorgen.

Täbys äldre är värd en omsorg där kvalitet genomsyrar hela verksamheten och med en personaltäthet som säkrar tryggheten. Prioritering av byggande av fler vård- och omrsorgsboende och gärna med kommunala utförare.

Miljöpartiet Täby

Kontakt