Täby

Våra två toppkandidater i valet 2018 är Kerstin Espman och Eva Pethrus.

Från vänster: Kerstin Espman, Eva Pethrus
Våra prioriteringar

Kandidater - Presentation av kandidat 1-18 till kommunfullmäktige 2018.

Miljöpartiets kandidater i val till fullmäktige 2018 i Täby kommun.

Hållbar utbyggnad av Täby kommun.

Vi arbetar för en måttfull och välplanerad expansion av Täby med fler hyreslägenheter, energieffektiva byggnader samt ett väl utbyggt nät av cykel­ och gångvägar. Det ska vara enkelt att åka kollektivt därför ska vi fortsätta att satsa på Roslagsbanan och planera för Tunnelbana till Täby samt utöka tvärförbindelserna

Skola och utbildning.

Med höjd skolpeng vill vi bidra till att fler lärare kan anställas så att klasserna kan göras mindre och eleverna kan få mer lärartid.

Kvalitet i äldreomsorgen.

Täbys äldre är värd en omsorg där kvalitet genomsyrar hela verksamheten och med en personaltäthet som säkrar tryggheten. Prioritering av byggande av fler vård- och omrsorgsboende och gärna med kommunala utförare.

Giftfri vardag i Täby.

Kemikalier finns i nästan allt som som vi kommer i kontakt med. Vissa kan skada hormonsystemet och hjärnans utveckling.

Miljöpartiet Täby

Kontakt