Täby

Lyssna

Hej och välkommen! I valet 2014 gick Miljöpartiet i Täby fram nästan två procentenheter och fick 7,5%. Miljöpartiet är därmed fortsatt det fjärde största partiet i Täby kommun. Vår vision är att Täby ska vara en långsiktigt hållbar kommun som tar ansvar för människor och miljö.   Läs vårt valmanifest här  Se mer information om oss och vad som händer i MP Täby på vår medlemswebb här

 

 

Ledningsgruppen.
Våra prioriteringar

Kandidater - Presentation av kandidat 1-12 till kommunfullmäktige 2014.

Miljöpartiets kandidater i val till fullmäktige 2014 i Täby kommun

Samlad expertis kan ge hållbart alternativ.

Alliansens förslag med ett kraftvärmeverk i Hagby har mött massiv kritik och kommunledningen förordar ett omtag men varken (M), (FP), (C) eller (KD) förklarar vad det innebär.

Hållbar utbyggnad av Täby kommun.

Vi arbetar för en måttfull och välplanerad expansion av Täby med fler hyreslägenheter, energieffektiva byggnader samt ett väl utbyggt nät av cykel­ och gångvägar. Det ska vara enkelt att åka kollektivt därför ska vi fortsätta att satsa på Roslagsbanan och planera för Tunnelbana till Täby samt utöka tvärförbindelserna

Skola och utbildning.

Med höjd skolpeng vill vi bidra till att fler lärare kan anställas så att klasserna kan göras mindre och eleverna kan få mer lärartid.

Kvalitet i äldreomsorgen.

Täbys äldre är värd en omsorg där kvalitet genomsyrar hela verksamheten och med en personaltäthet som säkrar tryggheten. Prioritering av byggande av fler vård- och omrsorgsboende och gärna med kommunala utförare.

Giftfri vardag i Täby.

Kemikalier finns i nästan allt som som vi kommer i kontakt med. Vissa kan skada hormonsystemet och hjärnans utveckling.

Miljöpartiet de gröna Täby

Kontakt