Tidaholm

Lyssna

Nu ställer vi om Tidaholm till en hållbarare kommun!

Våra prioriteringar

Klimat.

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning.

Skolan.

Skolan är vår viktigaste investering.

Jobb.

Det behövs fler jobb i Tidaholm.

Idrott och folkhälsa.

Förenar oss i Tidaholm

Jämställdhet.

En jämställd kommun.

Kultur.

Kulturens kraft är stark i Tidaholm.

Miljöpartiet Tidaholm

Kontakt