Tidaholm

Vill du engagera dig i den gröna rörelsen? Bli medlem!

Våra prioriteringar

Klimat.

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning.

Skolan.

Skolan är vår viktigaste investering.

Jobb.

Det behövs fler jobb i Tidaholm.

Idrott och folkhälsa.

Förenar oss i Tidaholm

Jämställdhet.

En jämställd kommun.

Kultur.

Kulturens kraft är stark i Tidaholm.

Miljöpartiet Tidaholm

Miljöpartiet Tidaholm

Internt kansli/nyckelpersoner