Därför ska du rösta JA i folkomröstningen om Lindängen

Mellan 23 augusti och 5 september pågår den lokala folkomröstningen om äldreboendet Lindängen. Gör din röst hörd!

Folkomröstningen är endast vägledande men vi i Miljöpartiet har lovat att följa resultatet oavsett utgång. På denna sida har vi samlat våra bästa argument för varför du ska rösta JA till att behålla Lindängen som äldreboende.
 

Ett ja till äldreboende betyder också ja till förskola

Det är mycket viktigt att förtydliga att ett ja till äldreboende innebär att BÅDE äldreboende och förskola kommer att finnas kvar i Ekedalen. 13,8 miljoner är i nuläget avsatta till förskolan i Ekedalen i kommunens investeringsbudget. De pengarna finns kvar oavsett resultatet i folkomröstningen. Blir det ja till äldreboende kommer ny förskola byggas vid befintlig plats.
 

Platserna behövs

Alla Tidaholms kommuninvånare gynnas av att Lindängen behålls som äldreboende. Folkomröstningen handlar inte om vart vi rent geografiskt ska ha äldreboenden i kommunen, utan om hur många äldreboendeplatser vi ska ha. Redan idag har vi fler som står i kö som konsekvens av indragningen, och det kommer inte bli bättre i framtiden. Enligt prognos kommer Tidaholm att ha 100 fler invånare i åldersgruppen 85-89 år om 9 år.
 

Mer ekonomiskt på sikt

Vi är övertygade om att en nedläggning av äldreboendet kommer visa sig bli en dyrköpt besparing. Antalet äldre i kommunen kommer att öka markant de kommande åren. Det är redan idag trångt på tätortens äldreboenden. Att bygga ett nytt äldreboende motsvarande Lindängen skulle kosta minst 28 miljoner. Då är det betydligt smartare att behålla det fina boende vi redan har.
 

Slöseri med skattemedel att stänga Lindängen

Lindängen är kommunens senast renoverade äldreboende. Lokalerna är väl anpassade till verksamheten med exempelvis takhissar i varje rum. Det vore ren kapitalförstöring och slöseri med skattemedel att stänga Lindängen.
 

Ekonomin tillåter det

I debatten har verksamheter ibland ställts emot varandra. Det har låtit som att en nedläggning av Lindängen är nödvändig för att inte annan kommunal verksamhet ska bli lidande. Detta är inte sant. I vårt budgetförslag inför 2022 kommer vi att avsätta medel för att behålla Lindängen.
 

På denna sida finns information om förtidsröstning och röstning på valdagen

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: