Tjörn

Lyssna

Som medlemmar i Miljöpartiet Tjörn så vill vi uppnå mer transparens i kommunpolitiken. Vi vill att våra medlemmar och andra ska kunna följa vad vi gör med de mandat vi fått, var vi står och hur vi vill gå vidare nu efter valet. 
Därför väljer vi att publicera en kravlista med vilken vi förhandlar med andra politiska partier på ön för att uppnå ett fungerande styre och för att driva vår politik. 
 
Vi är intresserade av att fortsätta i ett majoritetssamarbete. Avgörande för ett sådant tycker vi är
  • att det upprättas förhållningsregler för ett respektfullt och demokratiskt samarbete i kommunfullmäktige och nämnder
  • det måste vara högt i tak, alla behöver inte vara överens och diskussioner är en del av beslutsfattandet 
  • för att förtydliga betyder detta alltså att vi inte vill ha uppgörelser i förväg.
 
Förutom detta har vi så klart en politik att bedriva! Miljöpartiet vill vara en positiv kraft som söker samarbeten men som inte kan förhandla bort:
  • alla beslut inom kommunen ska vägas i ett klimat och hållbarhetsperspektiv. Tjörn är bara en liten plats på jorden men det vi gör här för vårt klimat är av avgörande betydelse för att påverka andra individer, kommuner och nationer. Vi kan inte vänta på andra vi måste leva hållbart och långsiktigt NU!
  • detta gör vi rent konkret genom att ta hänsyn till FN’s globala mål i varje beslut. Här kan du läsa på om dessa och om Agenda 2030: https://agenda2030delegationen.se/ Vi vill vara med och skapa förändring!
  • dessutom vill vi arbeta för en ny översiktsplan med en långsiktig vision om hur vi ska utveckla bebyggelsen och använda mark och vatten på ett hållbart sätt, eventuellt genom att anställa en kommunekolog/miljöstrateg
  • väl utbyggda cykelbanor och kollektiva transporter som gör det möjligt att bo på hela ön och som gör oss mindre beroende av bilar
  • vi vill bygga förutsättningar för liv genom hela livet, för barn och äldreliv. För detta behövs ett Kulturhus inom en snar framtid. Det behövs mötesplatser för äldre och över generationerna, för “gamla” likaväl som nyanlända Tjörnbor.
  • vi behöver fortsätta med ett aktivt jämställdhetsarbete på skolor- och barns psykosociala hälsa.
 
För mer information om vad MP Tjörn står för kan du läsa i vårt kommunpolitiska program (https://www.mp.se/tjorn#topics). Vårt mål är att vi har ett “hållbarhets- filter” på kommunens beslut, där vi omprioriterar de pengar vi har. Vi är övertygade om att det inte behöver kosta mer pengar i de flesta fall. Det handlar om solidaritet; med varandra här och nu och med kommande generationer. Vi vill efterlämna ett Tjörn där även våra barnbarns barnbarn kan ha ett bra liv och andas ren luft. 
 
Om ett majoritets-samarbete som inkluderar MP inte är möjligt så kan vi också tänka oss ett valtekniskt samarbete i opposition. Även där kommer vi så klart arbeta för hållbara beslut och med ett långsiktigt tänk. 
 
Vi i Miljöpartiet Tjörn är en nästan helt ny grupp samhällsmedborgare som samlats för att engagera oss i klimatet, vår miljö på Tjörn och andra samhällsfrågor. Vi välkomnar gärna fler “noviser” och andra som brinner för att förbättra vår plats på jorden! Vi tänker varken vänster eller höger – vi tänker FRAMÅT!!

Våra prioriteringar

Miljöpartiet Tjörn

Kontakt