Tjörn

Lyssna

Vi är ett parti som vill våga vara långsiktiga och ta beslut utifrån:
 • Solidariteten med naturen, djuren och det ekologiska systemet.
 • Solidariteten med kommande generationer.
 • Solidariteten med världens alla människor.
   
Vi vill skapa en kommun där social hållbarhet är målet, ekologisk hållbarhet en förutsättning och ekonomin ett verktyg.
 
Vi har valt ut sju politikområden som partiet vill jobba med inför valet och under nästa mandatperiod:
 • Barn, unga och familj
 • Demokrati och mänskliga rättigheter
 • Rik fritid
 • Miljö, klimat och energi
 • Turism och grönt näringsliv
 • Samhällsplanering och bostad
 • Transport, kommunikation och tillgänglighet

Våra prioriteringar

Miljöpartiet Tjörn

Kontakt