Tjörn

Miljöpartiet de gröna på Tjörn vill skapa en kommun där social hållbarhet är målet, ekologisk hållbarhet en förutsättning och ekonomin ett verktyg. Vår politik utgår från tre övergripande solidariteter som genomsyrar alla beslut vi fattar:

  • solidariteten med naturen, djuren och det ekologiska systemet
  • solidariteten med kommande generationer
  • solidariteten med världens alla människor

 

Våra prioriteringar

Miljöpartiet Tjörn

Kontakt