Tomelilla

EN GRÖN VISION FÖR TOMELILLA!

Vi vill bygga ett Tomelilla som klarar framtidens utmaningar. Med ett starkt GRÖNT parti kommer Tomelilla att bli en klimatsmart och människovänlig kommun.

Miljöpartiet i Tomelilla Fr. v. Claes M, Mikael H, Vilda R, Jerry B, Solveig F, Erik R, Misao M, Johan R
Våra prioriteringar

Giftfri miljö.

Inga farliga kemikalier och ingen onödig plast ska finnas i våra skolor och förskolor eller i våra offentliga lokaler.

Miljövänlig energi.

och fossilfria transporter är en självklarhet.

Hållbar konsumtion.

Det som köps in ska helst vara närproducerat, av hög kvalitet och ha lång livslängd. Då får vi ut mest av våra skattepengar.

Naturvärden.

både för kommuninvånare och besökare.

Hälsokommun.

Närodlad och ekologisk kost i alla verksamheter är en självklarhet och alla kommuninvånare ska lätt kunna komma ut i naturen för friskvård och grön rehabilitering. Motionsspår, idrottsanläggningar, simbassänger m.m. ska hållas i gott skick.

Äldre och funktionsnedsatta.

och erbjudas en värdig kommunal omsorg och möjlighet till ett rikt socialt liv.

Nyanlända.

ska ges undervisning i både svenska och modersmål. Vi människor mår bäst när vi tar hand om varandra och har kul ihop. Därför ska föreningsliv och ungdomsverksamhet stödjas. Nyanlända ska också ges möjlighet att arbeta. Med god integration blir alla vinnare!

Miljöpartiet Tomelilla

Kontakt