Tomelilla

Välkommen till vår avdelning!

Vi vill tacka alla som gav oss er röst i valet.

Vi vill gärna bli fler! Så kom med oss för att skapa ett KLIMATSÄKRAT och HUMANT Tomelilla med biogasproduktion, många cykelbanor, småföretag,landsbygdsutveckling, gröna jobb mm mm.

Följ oss på..

 

Våra prioriteringar

Grön KLIMATOMSTÄLLNING.

kräver heltäckande åtgärder

Mänskliga rättigheter.

och JÄMSTÄLLDHET för allas skull.

Gröna jobb.

inom energisektor, transport, natur- och miljövård och jordbruk

Skola och utbildning.

alla barns rätt till bra utbildning och stöd i lärandet!

Miljöpartiet de gröna Tomelilla

Kontakt