Uddevalla

Lyssna

Vi är med i den styrande majoriteten i Uddevalla och jobbar bl.a. för att kommunen skall bli mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. 

Om du vill veta när vi har möten klicka här. Kom gärna på ett av våra möten eller kontakta oss på [email protected]

Varmt välkommen att komma med i MP Uddevalla!

Våra prioriteringar

Klimat och Miljö.

Kommunen har stort ansvar för att i den egna verksamheten och som förebild för kommuninnevånarna satsa och göra investeringar som ger förutsättningar att leva på ett hållbart sätt. Ansvar för att skapa ett samhälle där det enkla valet också är det miljömässigt bästa valet, där uddevallaborna skall kunna välja kollektivtrafik, gå eller cykla till och från jobb och utöva fritidsaktiviteter på ett säkert sätt.

Kultur & Fritid.

Alla skall ha rätt och möjlighet att utöva kultur.

Hälsa och omsorg.

Vi tror på nära samverkan mellan social omsorg och skola.

Skola och utbildning.

Skolan har till uppgift att se till att alla elever ges förutsättningar att klara kunskapsmålen och kompensera för barns olika villkor. Skolans uppgift är också att tillsammans med barn och ungdomar skapa förutsättningar för ett gott samhälle där vi visar respekt för varandra och för vår natur.

Miljöpartiet de gröna Uddevalla

Kontakt