Uppsala

Lyssna

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Uppsala. Vi är den gröna rösten i kommunens styrande majoritet och har särskilt ansvar för miljö, demokratiutveckling, trafik och fritid.

Arbetet i kommunen: Rödgrön budget | Så styrs kommunen

Sociala medier: Facebook | Twitter

 

Vår idé: Miljöpartiet arbetar tillsammans med S och V för att modernisera Uppsala med spårvagn, cykelvägar, parker och nya bostäder. Vi vill ha en varm politik med rättvisa livschanser och stöd till dem som behöver det. Uppsala ska bli en modernare, mänskligare och miljövänligare stad!
Våra prioriteringar

Miljö.

För mer än tio år sedan fattade riksdagen i bred majoritet beslut om ett antal miljökvalitetsmål för att ge tydlig struktur för miljöarbetet. Miljöpartiet anser att det är viktigt att Uppsala kommun arbetar systematiskt för att nå dessa mål.

Demokrati och politik.

Miljöpartiets anser att beslut ska tas så nära dem som berörs av besluten som möjligt.

Trafik.

Resandet i Uppsala ska vara klimatsmart och effektivt. När fler väljer gång, cykel och kollektivtrafik istället för bil blir trafiken hållbar och vi minskar våra utsläpp av koldioxid och luftföroreningar. Spårvägstrafik ska bli en viktig del av kollektivtrafiken. Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad.

Fritid.

Vi gröna vill att fritiden ska växa, både i kvantitet och i kvalitet. Miljöpartiet driver en politik för kortare arbetstid och för bättre utbud av, och möjligheter till, fritidsaktiviteter.

Miljöpartiet de gröna Uppsala

Kontakt