Miljö

Naturen är i akut behov av skydd. Oansvarig miljöpolitik har orsakat det massutdöendet av arter som vi ser idag. Vi kan bättre. Vi vill skydda naturen och skapa ett bättre Uppsala för både växter, djur och människor.

I Uppsala vill vi:

  • Skydda naturen. Vi ska inrätta nya stadsnära naturreservat, både för att garantera natur nära staden och för att skydda viktiga arter. Om vi ändå tar natur i anspråk för att bygga så ska kompensationsåtgärder som ger bättre förutsättningar än tidigare genomföras.
  • Värna strandskyddet. Strandskyddet är både en viktig del av allemansrätten och viktigt för att värna den biologiska mångfalden. Vi vill säkra strandskyddet både i bebyggda områden och när vi bygger nytt.
  • Stärka hotade arter och motarbeta andra. Vi vill att alla de hotade arter som finns i Uppsala ska etablera sig i minst ett nytt område. Samtidigt ska vi öka arbetet mot invasiva arter, med mål om minskning eller utrotning av de invasiva arter som finns i kommunen.
  • Höja kraven på både luften, vattnet och marken. Luften i Uppsala ska vara hälsosam och vi vill klara WHO:s hårda riktlinjer. Vattenmiljön i alla vattendrag, sjöar och grundvatten ska vara god. Föroreningar i mark ska minska och vi ska ställa högre krav på rening.
  • Ordna fler och finare badplatser. Vi vill ha en badplats i centrala Uppsala och att alla barn ska ha nära till bad.
  • Stärka tillgängligheten till naturen. Vi vill kraftigt öka antalet vandringsleder och vandringsstigar och göra flertillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Vi
    ska införa park- och kojindex, för att se till att det alltid finns parker och skogar lämpliga att bygga en koja i tillräckligt nära bostadsområden.

Texten kommer från vårt valmanifest för valet 2022.

Läs gärna mer vad vi vill göra för miljön i vårt Kommunpolitiska handlinsgprogram

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter