Trygghet

Trygghet

Trygga människor är fria människor. Grön politik är jämlikhet, rättvisa och trygghet. I det gröna folkhemmet får alla plats, oavsett vem du är. 

I Uppsala vill:

  • Skapa en kommun fri från våld. Vi vill se ett brett och ambitiöst arbete, som både stärker familjer och håller barn borta från kriminalitet, men som också säkerställer våldsutsatta kvinnors rätt till trygghet.
  • Stoppa mäns våld mot kvinnor. Bostadsbristen drabbar kvinnor som utsätts för våld från familj eller släkt mycket hårt. Bostadsbrist ska aldrig innebära att en kvinna tvingas leva tillsammans med en våldsam man. Organisationer som arbetar mot mäns våld ska få
    långsiktig finansiering.
  • Skapa fler familjecentraler. På familjecentralerna samlas en rad sociala myndigheter som har kontakt med familjer och föräldrar. På familjecentralen ska det finnas möjlighet att läsa SFI för föräldralediga, och de ska arbeta aktivt med att stärka mäns föräldraskap.
  • Att unga ska må bra. Den psykiska ohälsan ökar kraftigt, i synnerhet bland unga hbtqi-personer och unga tjejer.
  • Alla vuxna som arbetar med barn ska få stöd i att främja psykisk hälsa och elevhälsan ska ha ett särskilt fokus på unga i riskzonen. Det ska alltid finnas någon att prata med för den som mår dåligt.
  • Främja psykisk hälsa. Med fler lärare i skolan, fler kuratorer i elevhälsan och bättre tillgång till kultur- ochidrottsaktiviteter på fritiden främjar vi att barn och unga mår bra, och det ger oss massor på köpet.

Texten kommer från vårt valmanifest för valet 2022.

Läs gärna mer vad vi vill göra för trygghet i vårt Kommunpolitiska handlingsprogram

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter