Klimat

Varje dag minskar tiden vi har på oss att stoppa klimatkrisen. Klimatet är vår tids ödesfråga och Miljöpartiet är Sveriges enda gröna parti.Vi har kämpat för en ambitiös klimatpolitik sedan 1981. Vi vet vad som måste göras.

I Uppsala vill vi:

  • Minska utsläppen i linje med vad vetenskapen kräver. Uppsala ska vara ledande i Sveriges och världens klimatarbete.
  • Skapa en modell för att mäta konsumtionsbaserade utsläpp i Uppsala och inrätta en utsläppsbudget för Uppsala kommun. Vi ska ta ansvar för våra utsläpp oavsett var i världen de sker.
  • Satsa på spårväg. Spårväg är snabb, effektiv och pålitlig. Vi vill bygga spårväg enligt planen i Sydöstra staden och skapa en spårvägsplan för ännu mer spårväg i framtiden.
  • Bli en av världens främsta cykelstäder. Uppsala är sedan länge Sveriges bästa cykelstad. Nu vill vi ta upp kampen med städer som Köpenhamn, Amsterdam och Paris.
  • Kraftigt utöka kollektivtrafiken på landsbygden, både genom fler busslinjer och fler tågstationer. Vänge och Järlåsa ska få tågstationer.
  • Kraftigt minska utsläppen från nya hus. Nya hus ska vara klimatsmarta och taken ska kunna användas för solenergi eller stadsodling. Trähus ska vara norm och byggandet ska vara cirkulärt.
  • Bygga en hållbar stad. En tät stad sparar natur, får mer plats till parker och ger trygga och levande stadsmiljöer. Vi vill bygga tätt, särskilt längs kollektivtrafikstråken. Sydöstra staden ska ha mycket höga ambitioner för hållbarhet och vara ett föredöme för andra som vill
    minska byggandets klimatpåverkan.

Texten kommer från vårt valmanifest för valet 2022.

Läs gärna mer vad vi vill göra för klimatet i vårt Kommunpolitiska handlingsprogram

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter