Uppsala

Sverige och Uppsala står inför stora utmaningar. Miljöpartiet vill möta dessa genom offensiv politik för en hållbar framtid. I Uppsala är Miljöpartiet med i mittenstyret tillsammans med Socialdemokraterna och Liberalerna och den politik som genomförs har en tydligt grön profil. 2018 prisades Uppsala som världen främsta klimatstad.

Klimatet kan inte vänta - arbetet börjar här!

Facebook | Partiprogram

 

Vår idé: Miljöpartiet arbetar för att modernisera Uppsala med spårvagn, cykelvägar, parker och nya bostäder. Vi vill ha en varm politik med rättvisa livschanser och stöd till dem som behöver det. Uppsala ska bli en modernare, mänskligare och miljövänligare stad! Vår fullmäktigegrupp, från vänster: Bengt Fladvad, Lars Friberg, Linda Eskilsson, Klara Ellström, Per Eric Rosén, Rickard Malmström, Charles Pylad, Helena Nordström Källström och Johan Edstav.
Våra prioriteringar

Klimat.

Klimatomställningen måste ske nu. Den sker både genom stora omställningar och genom små detaljer. Den sker i stan såväl som på landet. Klimatomställningen ger oss möjligheter att ställa om till ett mer hållbart samhälle både för planeten och oss som lever här. Såväl idag som i framtiden.

Miljö.

Luft, vatten, jord, växter och djur – allt bidrar i en komplex samverkan till att skapa förutsättningar för vår existens. Såväl våra tätorter som vår landsbygd måste utvecklas på ett sätt så att den biologiska mångfalden upprätthålls samtidigt som det blir en trevlig miljö för människorna som lever där. Vår existens är beroende av frisk luft, rent vatten och möjlighet att producera vår mat. Att värna vår natur är att värna vår existens.

Människan.

Ett gott liv, med förutsättningar för inre hållbarhet, god livskvalitet och nya livschanser är en del av en hållbar framtid. Miljöpartiets mål är att människor är trygga och känner att de kan påverka sin framtid. Det är viktigt för att kunna känna framtidstro och glädje i sin vardag. Det bidrar också till ökad hälsa och större välbefinnande.

Miljöpartiet Uppsala

Kontakt