Klimat och miljö

Vi vill göra skillnad NU. Det finns inget alternativt jordklot att tillgå så det vi gör nu kommer avgöra vår framtid.

Miljöpartiets politik innebär ansvarstagande för ekonomin inom naturens ramverk. Vi skapar långsiktig hållbarhet för människa och miljö - ett jämlikt, jämställt och grönt samhälle.

Vår ambition är att Varberg ska vara en kommun som verkligen gör skillnad i klimat -och miljöarbetet.

Fördjupning

Hela handlingsprogrammet i en enda PDF finns i vårt filarkiv.

Varberg ska vara en kommun som verkligen gör skillnad i klimat -och miljöarbetet.