Västerås

Välkommen till Miljöpartiet i Västerås! Vi engagerar oss för ett hållbart, grönt och lyckligt Västerås, och sedan valet 2018 styr vi kommunen tillsammans med S, L och C. Följ oss på Facebook för att se mer av vårt arbete.

Bli medlem  Våra politiker  Valmanifest 2018

Nu går bussen till Gäddeholm Nu rullar de första bussarna i Gäddeholm. Under valet 2018 var kollektivtrafik till Gäddeholm en av Miljöpartiets viktigaste frågor. Gå med i Sveriges enda klimatparti!
Våra prioriteringar

Miljö och klimat.

Miljö- och klimatutmaningarna är några av de största utmaningarna som världen står inför. Miljöpartiet Västerås arbetar aktivt för att Västerås ska minska sin påverkan på miljö och klimat och bli en drivande aktör inom dessa frågor.

Skola och förskola.

Vi vill höja skolpengen och skapa en skola som möjliggör möten mellan elever från samhällets alla delar.

Omsorg, vård och socialt stöd.

Omsorgen får våra svagaste grupper måste vara hållbar, både för dem som får omsorg och de som arbetar med att ge omsorg. Därför vill vi införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för all omsorgspersonal inom kommunala boenden och hemtjänsten.

Samhällsbyggnad.

Västerås ska bli en grön, tät och blandad stad! Fler bostäder måste byggas samtidigt som vi säkrar tillgången till grönytor.

Vattnet i Mälaren.

Det friska Mälaren med ett rikt djur- och naturliv ska fungera som en länk mellan människor, som en arbetsplats och en plats för rekreation och reflektion. Vi vill säkerställa långsiktig vattenförsörjning, främja biologik mångfald och minska förekomsten av övergödning, kemikalier och mikroplaster.

Miljöpartiet Västerås

Kontakt