Västerås

Lyssna

Välkommen till Miljöpartiet i Västerås! Vi engagerar oss för ett hållbart, grönt och lyckligt Västerås. Följ oss på facebook för mer info om vad som händer i vår vardag.

Bli medlem    Politiskt program    Förtroendevalda    Grön Ungdom Västmanland

Välkommen till MP Västerås Välkommen till Västerås, bild från Stora Torget och Bengt-Göran Broströms staty Asseaströmmen föreställande cyklande arbetare.
Våra prioriteringar

Miljö och klimat.

Miljö och klimatutmaningarna är några av de största utmaningarna som världen står inför. Miljöpartiet arbetar aktivt för att Västerås ska minska sin påverkan på miljö och klimat och bli en drivande aktör inom dessa frågor.

Skolan.

Vi vill höja skolpengen och skapa en skola som möjliggör möten mellan elever från samhällets alla delar.

Samhällsbyggnad.

Västerås ska bli en grön, mänsklig och tät stad! Fler bostäder måste byggas samtidigt som vi säkrar tillgången till grönytor.

Miljöpartiet de gröna Västerås

Kontakt