Politik som gör skillnad i Kungsbacka

Kungsbacka

Vi bygger det hållbara samhället i samarbete lokalt och dialog som inkluderar alla där kunskaper,  behov och intressen från många håll tas tillvara. De globala överenskommelserna, t ex Parisavtalet  om klimatet 2015 och Agenda 2030 med globala mål för hållbar utveckling, blir verklighet genom framsynta kommuner och regioner som tar initiativ och  ansvar. Vi vill att Kungsbacka ska vara en sådan kommun.

Miljöpartiet de gröna står för öppenhet och deltagande. Vi vill utveckla Kungsbacka till en attraktiv,  grön och hållbar kommun. Det gäller både Kungsbacka tätort och övriga kommundelar. Kungsbacka ska vara en välkomnande kommun för människor som tvingas fly från konflikter och förföljelse. Integration och möjligheter till studier, hjälp att komma i arbete, liksom trygghet och boende ska vara vår inriktning. Barnkonventionen är en utgångspunkt och barnens bästa alltid i fokus.

Det kommunala handlingsprogrammet beskriver vår politik inför valet i september. Där utvecklar vi politiken efter hand men ser alltid till att den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten finns på  dagordningen. (Länk för nedladdning nedan). Se vår lista på kandidater till kommunfullmäktige.

.

 

Bli medlem – Facebook – TwitterValprogram 2022

Aktuellt i Kungsbacka

Kungsbacka, 7 juni 2022

MP-budget för 2023 – med Agenda 2030 i sikte

Kungsbacka, 20 maj 2022

Blå mat är en utveckling som Mp vill driva med respekt

Kungsbacka, 15 maj 2022

Valprogram MP Kungsbacka

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

Miljöpartiet vill se höjda pensioner nu

Miljöpartiet är bäst! För tredje gången i rad.

MP anmäler biståndsministern till KU

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Ingegärd Salmose

Ordförande Kungsbacka och ledamot i nämnden för Vård & Omsorg

Maria Losman

Ledamot regionfullmäktige Halland (gruppledare ihop med Svein Henriksen), ledamot kommunfullmäktige (gruppledare ihop med Clas Rosander) och ledamot kommunstyrelsen Kungsbacka

Clas Rosander

Gruppledare i kommunfullmäktige i Kungsbacka

Jan Riise

Ordförande MP Halland

Kommunfullmäktige Kungsbacka

Clas Rosander

Gruppledare i kommunfullmäktige i Kungsbacka

Jan Riise

Ordförande MP Halland

Maria Losman

Ledamot regionfullmäktige Halland (gruppledare ihop med Svein Henriksen), ledamot kommunfullmäktige (gruppledare ihop med Clas Rosander) och ledamot kommunstyrelsen Kungsbacka