Vård och Omsorg

Vård och Omsorg

Allt fler av oss blir allt äldre och blir i behov av vård och omsorg. Människor i alla åldrar
med funktionsvariationer har också behov av vård och omsorg. Vår gröna människosyn
innebär ett ansvar för samhället att möta varje människas behov och låta hen ta den plats i
samhället som är möjlig. All vård och omsorg är beroende av kompetent personal.

  • Därför vill Miljöpartiet i Ale att:
  • Det ska vara attraktivt att arbeta inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.
  • All personal ska ha rätt till heltidstjänst, med möjlighet till deltid, om så önskas.
  • Personalen i hemtjänsten ska ha gott om tid till sina vårdtagare.
  • Timtjänstgöring ska minimeras.
  • Kommunen ska inte använda sig av delade turer.
  • Kompetensutveckling ska ingå som en självklar del i arbetet.
  • Mentorskap och bra introduktion för nyanställd personal är viktigt för en hållbararbetsmiljö.
  • Den medicinska kompetensen inom kommunal vård och omsorg ska utökas, då meravancerad medicinsk vård ges idag än tidigare.

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter