Vård och Omsorg

Vård och Omsorg

Allt fler av oss blir allt äldre och blir i behov av vård och omsorg. Människor i alla åldrar
med funktionsvariationer har också behov av vård och omsorg. Vår gröna människosyn
innebär ett ansvar för samhället att möta varje människas behov och låta hen ta den plats i
samhället som är möjlig. All vård och omsorg är beroende av kompetent personal.

  • Därför vill Miljöpartiet i Ale att:
  • Det ska vara attraktivt att arbeta inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.
  • All personal ska ha rätt till heltidstjänst, med möjlighet till deltid, om så önskas.
  • Personalen i hemtjänsten ska ha gott om tid till sina vårdtagare.
  • Timtjänstgöring ska minimeras.
  • Kommunen ska inte använda sig av delade turer.
  • Kompetensutveckling ska ingå som en självklar del i arbetet.
  • Mentorskap och bra introduktion för nyanställd personal är viktigt för en hållbararbetsmiljö.
  • Den medicinska kompetensen inom kommunal vård och omsorg ska utökas, då meravancerad medicinsk vård ges idag än tidigare.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 26 maj 2023

Camilla Hansén: Tiveden en förebild i Sveriges skogsrevolution

Jönköpings län, 24 maj 2023

I SD:s Sverige får inte demokratin plats

Värmland, 24 maj 2023

Häng med i Miljöpartiets vårdnätverk

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter