Programfördjupning: 
En grön AI-politik

I denna programfördjupning lyfter vi de perspektiv på artificiell intelligens (AI) som Miljöpartiet de gröna anser är mest angelägna att belysa utifrån gröna värderingar.

Miljöpartiets politik för AI utgår från att människan ska vara fri att forma sitt liv så länge det sker i solidaritet med världens alla människor, med kommande generationer och med djur, natur och det ekologiska systemet. AI kan hjälpa samhället att övervinna vår tids stora utmaningar.

Men det är fortfarande en ung teknik som ständigt utvecklas.

AI används i detta sammanhang som en samlingsterm för digitala system som kan utföra uppgifter som vanligtvis associeras med mänsklig intelligens. Exempel på AI som används idag är system för att översätta text, söka information och för självkörande bilar.

Ladda ner hela programfördjupningen

Nyheter på AI

Därför säger MP nej till Chat Control

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter