MP ställer krav på Natomedlemskapet

MP ställer krav på Natomedlemskapet

Idag lämnar Miljöpartiet in en följdmotion i riksdagen med anledning av regeringens förslag om ett svenskt medlemskap i Nato. Ett Natomedlemskap är den största försvars- och säkerhetspolitiska förändringen i modern tid och det kan inte ske utan några som helst förbehåll. Vi vill att Sverige fortsatt ska vara en självständig röst för mänskliga rättigheter, demokrati och nedrustning. Därför föreslår MP i en följdmotion att vi bland annat ska lagstifta mot kärnvapen på svensk mark och att Sverige i Nato ska verka för ett starkt demokratikriterium.

– Miljöpartiet kommer i riksdagen att rösta nej till ett svensk medlemskap i Nato eftersom försvarsalliansen är en kärnvapenallians där även auktoritära stater är medlemmar.  Det är dock tydligt att det finns en bred majoritet i riksdagen för ett svenskt medlemskap och vi lägger därför också samtidigt fram förslag på hur vi inom Nato kan verka för demokrati och nedrustning, säger Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi.

Vår utrikespolitiska självständighet

I regeringens proposition framgår det att regeringen vill att Sverige går in förbehållslöst i Nato – trots att det är möjligt att med olika verktyg ställa krav på villkoren för vårt medlemskap. Om inget oförutsett händer är Sverige medlem i försvarsalliansen innan året löper ut. Det kommer att påverka vår utrikespolitiska självständighet radikalt och ställa oss inför flera beslut där vi tvingas kompromissa av med grundläggande demokratiska värderingar till förmån för lojalitet med en militär allians.

Miljöpartiet vill att Sverige även i framtiden ska kunna välja samarbetspartners när det gäller säkerhetspolitiska frågor och fortsatt kunna söka samarbeten med demokratier som delar våra värderingar. I en tid av ökande spänningar i världen så behövs mer än någonsin globala aktörer som kan verka för fred, konfliktförebyggande och medling i pågående konflikter

Miljöpartiet vill även att Sverige ska fortsätta arbeta för global nedrustning, särskilt vad gäller kärnvapen som är ett existentiellt hot mot mänskligheten. Ett medlemskap i Nato innebär att Sverige skriver under på att använda kärnvapen som hot och som en del i en försvarsstrategi.

– Vi är oroade över att Sveriges viktiga arbete för nedrustning av kärnvapen kommer att försvåras om vi är medlemmar i en kärnvapenallians som Nato. Vi står fast vid att en värld med kärnvapen inte är en säker värld, fortsätter Märta Stenevi, MP.

Här är Miljöpartiets viktigaste krav vid ett svenskt medlemskap

 

Säkerställ att inga kärnvapen förs in på svenskt territorium.
Kärnvapen på svensk mark skulle utöka hotbilden mot Sverige och Norden. Dessutom undermineras det globala nedrustningsarbetet. Därför vill Miljöpartiet se ett lagstadgat förbud mot kärnvapen på svensk mark. Det skulle stärka säkerheten i den skandinaviska regionen och dessutom ligga i linje med våra grannländer som har liknande regelverk.

Inför principen om No first use i Nato. 
Nato-principen om First use tillåter alliansen att som första aktör i en konflikt introducera kärnvapen. Principen försvårar globala nedrustningsinitiativ eftersom den medför att ett överhängande hot om kärnvapen alltid kvarstår. Miljöpartiet vill att Nato i stället följer principen om No First Use som innebär att Nato aldrig får vara först med att använda kärnvapen.

Säkerställ att Sverige ingår i en allians av demokratier – inför ett demokratikrav i Nato.
Vi har de senaste månaderna kunnat följa en fars där den svenska regeringen i fråga efter fråga tvingats vika ner sig för den auktoritära regimen i Ankara.  Den turkiske despoten ställer krav på krav och regeringen följer vackert efter. Redan innan inträdet i Nato har Sverige fått en försmak på hur det är att ingå i en militärallians med icke-demokratiska länder som fängslar journalister och oliktänkande, kontrollerar sina medier och universitet och kränker mänskliga rättigheter. Nato måste införa ett demokratikrav, så att bara länder som uppfyller grundläggande demokratiska kriterier ska få vara medlemmar.

Läs hela motionen här. 

 

Nyheter på Utrikespolitik

Ett år av sorg och skräck

Utrikesdeklarationen lämnar mycket att önska

”Sverige ska fortsätta att ha en alliansfrihet”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter