Grön näringslivsutveckling

Vår kommun ligger mycket vackert och har mycket att erbjuda sina invånare och besökare, här finns goda förutsättningar för naturturism. Även ett väl fungerande näringsliv är centralt för att kommunen ska kunna utvecklas. Det ska vara attraktivt och enkelt att starta och driva företag i Åtvidaberg.

 

Vi vill:
• Marknadsföra Åtvidaberg som turistkommun, med särskilt fokus
på naturturism.
• Att kommunens friluftsanläggningar utvecklas, till exempel genom
att lyfta fram cykelleder, vandringsleder, fiskesjöar, vindskydd och
grillplatser.
• Verka för samarbete mellan näringsliv, kommun och region för att
hitta vägar in till arbete för personer som idag står utanför
arbetsmarknaden.
• Att kommunen skapar bättre förutsättningar för lokala lantbrukare att
delta i upphandlingar.
• På sikt verka för en central hub i Åtvidaberg där lokala producenter
och aktörer kan marknadsföra och sälja sina varor och tjänster.

Nyheter på ämnesordet

Halland, 14 augusti 2022

En rättvis och snabb omställning

Västerbotten, 12 augusti 2022

Bevara Farmorsskogen

Södermanland, 12 augusti 2022

Linus Lakso i P4 Sörmland ”Positivt överraskad”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter