MP Bollnäs prioriteringar 2022-2026

Miljöpartiet de gröna Bollnäs prioriteringar åren 2022-2026

Vi vill:

 • öka andelen ekologisk mat i skola, vård och omsorg, så att lokala lantbrukare kan ställa om till ekologisk odling och veta att de kan fortsätta sälja sina produkter
 • att mer värdefull natur skyddas, den biologiska mångfalden ska räddas
 • att det satsas på kollektivtrafiken, det ska vara lätt att arbetspendla och tidtabeller ska anpassas till folks arbetstider. Anslutningar mellan bussar och tåg ska fungera
 • satsa på laddplatser vid personalparkeringar till kommunens verksamheter
 • att nya hus byggs i klimatsmart trä istället för betong
 • satsa på solceller på kommunens fastigheter och större solenergianläggning i Bollnäs energis regi
 • prioritera landsbygdens transporter, tillgång till bredband och samhällsservice
 • sätta in tidiga insatser för att alla ska lära sig läsa, skriva och räkna
 • satsa på fler vuxna i skolan, så att lärarna får mer tid för att vara lärare
 • att kommunens verksamhet tillämpar cirkulär ekonomi
 • att lokala företag ska kunna vara med i upphandlingar på lika villkor
 • skapa gröna jobb

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter